Wskaźnik BMI pozwala na obliczenie, czy nasze proporcje masy ciała względem wzrostu są właściwe. W jaki sposób obliczyć BMI? Obliczenie tego wskaźnika jest niezwykle łatwe, trzeba tylko zastosować się do ogólnego wzoru BMI. Należy jednak mieć na uwadze, iż obliczenie BMI nie ma nic wspólnego z mierzeniem zawartości tkanki tłuszczowej w organizmie! Pozwala jedynie na określenie, czy nie zagraża nam niedowaga, otyłość czy też nadwaga. Wskaźnik BMI oblicza się jednakowo w przypadku kobiet i mężczyzn. Żeby obliczyć własne BMI należy swoją wagę w kilogramach podzielić przez wzrost liczony w metrach, podniesiony do kwadratu. Dzięki temu obliczeniu uzyska się wartość wskaźnika BMI.
Jeżeli natomiast chodzi o wskaźnik BMI u dzieci, to oblicza się go w taki sam sposób jak u dorosłych. Z tą różnicą, że po obliczeniu uzyskany wynik porównywany jest z wynikami dzieci w określonym przedziale wiekowym. Najważniejszą zaletą wskaźnika BMI jest jego prostota obliczenia. Należy jednak pamiętać o tym, że uzyskanego wyniku nie należy w żaden sposób lekceważyć. Podczas, gdy jest za niski lub za wysoki i wskazuje niedowagę lub otyłość konieczna będzie wizyta u specjalisty, który powie co mamy dalej robić i być może wprowadzi odpowiednie leczenie. W sieci internetowej znajduje się wiele kalkulatorów BMI, które znacznie ułatwią obliczanie wyniku, dzięki czemu od razu będziemy wiedzieć w jakiej sytuacji się znajdujemy.